Asociația Partener pentru Tine (APT) cu sprijinul Primăriei Mălureni a organizat seminarul public în cadrul proiectului “Conservarea Biodiversității prin Măsuri de Management și Promovarea Dezvoltării Durabile în Rezervația Valea Vâlsanului“. Evenimentul a avut loc în sala de ședințe a Consiliu Local Mălureni în data de 28 mai 2015.
La eveniment au participat consilieri locali, dl. primar, cetățeni, agenți economici, cadre didactice. Informarea propriu-zisă a constat în:
– prezentarea proiectului și a biodiversității existente în Rezervația Vâlsan
– constrângerile și măsurile de protecție conform legislației în vigoare privind ariile protejate
– posibile activități permise în Rezervație în scopul valorificării în condiții optime și durabile a potențialului zonei
– discuții privind problemele cu care se confruntă comunitatea locală, pericolele asupra ariei protejate.
Această activitate face parte din proiectul “Conservarea Biodiversității prin Măsuri de Management și Promovarea Dezvoltării Durabile în Rezervația Valea Vâlsanului“ cod SMIS – CSNR 44245, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este organizată de Asociația Partener pentru Tine și Fundația Eco- Montan 2000.
sem1 sem3