Alte acţiuni vrute şi nevrute

alte actiuni vrute si nevrute

Când şi când cu ochii pe ei:
Alte acţiuni vrute şi nevrute

Evaluarea periodică a performanţelor autorităţilor publice locale din Merişani
APT realizează periodic analiza nevoilor comunităţii şi performanţele autorităţilor publice locale din
Merişani, ultimul raport de acest fel fiind realizat la finele mandatului 2008-2012. Rapoartele sunt
prezentate direct decidenţilor (consiliului local, primarului), reprezentanţilor instituţiilor locale
(şcoală, poliţie) şi publicului larg fie prin intermediul sit-ului nostru, fie direct pe masa aleşilor locali.
Metoda pe care o folosim în acest proces de evaluare este interviul pe bază de chestionar în toate
satele comunei.
Scopul acestui proces de evaluare este acela de a informa instituţiile locale cu privire la agenda
cetăţenilor şi la opinia acestora despre realizările autorităţilor şi serviciilor publice, fie că e vorba de
servicii aflate în subordinea primăriei (serviciu de salubritate), fie că e vorba de servicii aparţinând
instituţiilor de interes local (şcoală, poliţie, cămin cultural, bibliotecă, biserică).

Cineva acolo sus…îi priveşte

Evaluarea relaţiei dintre comunitatea romă-rudari şi autorităţile publice (august 2011-
martie 2012)
În cadrul acestui proces am intervievat 50 de cetăţeni rudari cu privire la relaţia cu autorităţile,
atitudine autorităţilor faţă de nevoile lor precum şi problemele cu care se confruntă. Interviurile au
fost realizate de 5 tineri rudari din Malul Vânăt familiarizaţi, în prealabil, cu tehnica sondajului de
opinie, rolul administraţiei publice locale, atribuţiile primarului şi consiliului local.
De asemenea, în paralel, am intervievat consilierii locali, primarul, viceprimarul şi doi angajaţi ai
Primăriei Merişani privind dificultăţile pe care le au în relaţia cu comunitatea de romi, soluţiile alese
pentru rezolvarea agendei comunitatii de romi- rudari.
O altă componentă a acestui proces de evaluare a constat în monitorizarea interesului autorităţilor
publice în abordarea pe agenda publică a problemelor cu care se confruntă comunitatea de rudari.
Astfel, au fost supuse observaţiei constante instrumentele de informare publică folosite la nivel local:
ziarul local, avizierul public din incinta Primăriei, ordinea de zi a şedintelor consiliului local.
Raportul de evaluare realizat de APT a fost înaintat autorităţilor locale şi postat pe sit-ul APT.
Începând cu mandatul 2012, comunitatea de rudari se poate simţi reprezentată în Consiliul Local
Merisani de domnul Tamaş Ion- candidat independent. Pentru victoria sa şi modul în care şi-a
câştigat mandatul, domnul Tamaş a primit premiu întâi – marca NDI (Gala participării politice a
Romilor 2013) la categoria Start electoral.

Fără să vrem! Neplanificat, neprelucrat…
Campanie de presiune asupra autorităţilor locale din Merişani (mai 2010-august 2010)
Campania a apărut în contextul în care Primăria Merişani se hotărâse să demoleze aproximativ 30 de
case de rudari (familii extrem de sărace cu 4-6 copii) construite ilegal pe izlazul public. Rudarii din
Malul Vânăt ne-au rugat să-i ajutăm în a-l determina pe domnul Primar să renunţe la această decizie.
Trebuie spus că:
Situaţia caselor construite de cetăţenii rudari din Malul Vânăt datează de cel puţin 20 ani fiind
tolerată de autorităţile locale şi judetene. În tot acest timp nu a fost iniţiată nicio măsură de a
sprijini această categorie. Administraţia nu a oferit nicio alternativă administrativă în aşa fel
încât aceşti cetăţeni să intre în legalitate. Între timp, neexistând controlul clar al niciuneia
dintre instituţiile abilitate, comunitatea rudarilor din Malul Vânăt s-a mărit în mod considerabil
şi din ce în ce mai multe case au fost construite fără autorizaţii, majoritatea pe domeniul
public. În acest context, după 20 de ani de toleranţă tacită, de sorginte electorală, demolarea
caselor rudarilor din Malul Vânăt a fost considerată de APT o măsură inumană, pripită şi
nedreaptă. Încercând să rezolve rapid şi radical problema veche de 20 de ani a unor locuinţe
construite fără autorizaţie, administraţia nu făcea decât să adâncească o problemă socială şi
aşa gravă.
În cadrul acestei campanii, APT
• A trimis o scrisoare deschisă mass-mediei, instituţiilor judeţene şi naţionale, instituţiilor
europene, agenţiilor şi altor structuri cu responsabilităţi în problema excluziunii sociale.
Demersul a fost suţinut şi de alte organizaţii din Bucureşti şi s-a bucurat de mediatizare în
presa scrisă şi radio.
• Petiţii individuale (pe numele fiecărui cetăţean afectat de demolare) şi de grup la Prefectura
Argeş
• Discuţii telefonice cu reprezentanţi ai romilor
• Alte discuţii telefonice cu alte persoane care ar fi putut să-l influenţeze pe domnul Primar
• Audienţă la o televiziune de ştiri din Bucureşti care s-a dovedit neinteresată de subiect

În urma acestei campanii, primăria a hotărât să renunţe la decizie şi să identifice soluţii şi finanţare
pentru punerea în legalitate a caselor construite ilegal. De asemenea, Ministerul Dezvoltării de atunci
şi-a oferit (în scris) sprijinul în găsirea unei soluţii mai omenoase.
De atunci, APT a sfătuit rudarii să nu mai construiască casele pe domeniul public până la găsirea unei
soluţii clare şi pe termen lung.
Acum (adică martie 2013), nu avem nicio soluţie implementată, casele se construiesc pe zi ce trece,
mai înalte şi mai semţe, de data asta şi din beton, nu numai din chirpici, cu bani proveniţi de la tinerii
rudari care muncesc sau nu în Suedia, iar noi restul, români şi rudari, ne îndreptăm către finele
primul an de mandat 2012- 2016.
La jumatatea mandatului, cine ştie…altă campanie, altă soluţie!

Pentru implicarea sa în această campanie, APT a primit premiul întâi la Gala participării romilor, prima ediţie,
organizată de NDI România.

Braţ la braţ

Campanie pentru diminuarea infracţionalităţii din Merişani şi responsabilizarea poliţiei
locale (noiembrie 2011- martie 2012)
APT  a elaborat un raport privind opinia cetăţenilor din Merişani faţă de modul în care Poliţia Locală
se implică în problema infracţionalităţii plecând de la constatarea că furturile din gospodării
reprezintă o mare problemă în comunitate. Raportul a fost prezentat Poliţiei Locale şi Primăriei
Merişani. De asemenea, am întocmit şi o situaţie cu cazuri de cetăţeni păgubiţi, cazuri nerezolvate
sau rezolvate parţial, la limita profesionalismului poliţienesc.
Pentru că nu a găsit prea multă înţelegere la nivel local, APT a prezentat concluziile raportului în cadrul unei audienţe la Bucureşti la Inspectoratul General de Poliţie- Direcţia de infracţionalitate în
mediul rural.
Ca urmare a acţiunii, APT a convins reprezentanţii din Bucureşti de necesitatea unui control a activităţii poliţiştilor locali şi analiză a cazurilor nerezolvate de poliţia locală.
La cerere, APT a însoţit delegaţia din Bucureşti în operaţiunea de analizare a cazurilor relatate de noi
din diferite sate ale Comunei Merişani.
La finele acestui demers, APT a primit o frumoasă scrisoare în care am fost asiguraţi că lucrurile vor
intra pe un făgaş normal. De asemenea, Inspectoratul ne-a transmis felicitări pentru modul în care
ne implicăm în rezolvarea problemelor cetăţenilor şi propunerea de a realiza acţiuni de prevenţie în
colaborarea cu poliţia locală.
Pentru o vreme, furturile s-au mai diminuat sau …poate că noi am auzit mai puţin de ele.
Ne propunem, în viitor, să învăţăm oamenii care este circuitul unei sesizări în problema furturilor,
cum se scrie o petiţie, cui trebuie să-i spui că nu s-a rezolvat ceva ce ai solicitat.

… pentru că o petiţie scrisă prost…este pe jumătate fără rost!

De’ale parteneriatului

Implicarea în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare LEADER, PNDR (februarie –
aprilie 2012)
APT, prin reprezentanţii săi, s-a implicat în elaborarea Strategiei de dezvoltare a Ţinutului Argeşul de
Mijloc în cadrul Axei LEADER din PNDR, parteneriat public –privat care numără 52 de parteneri din 13
unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş printre care şi Merişani.
APT s-a implicat în acţiuni de constituire a grupului local de acţiune (GAL), organizarea de
evenimente de consultare a partenerilor privind analiza ţinutului, nevoile de dezvoltare ale celor 13
comunităţi şi elaborare documentului strategic – Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune
Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc.
Strategia a fost evaluată pozitiv, GAL-ul s-a înfiinţat juridic şi acum aşteaptă proiecte de la fermieri şi
instituţii la sediul său din Dobrogostea, Comuna Merişani.

Pentru că era nevoie

Înfiinţarea unei cooperative agricole în Comuna Merişani Micul fermier argeşean
(decembrie 2011- mai 2012)
APT a promovat necesitatea înfiinţării unei forme asociative pentru reprezentarea intereselor
agricultorilor din Merişani organizând în acest sens o dezbatere publică la Primăria Merişani. Fermierii
prezenţi şi-au exprimat opinia faţă de iniţiativă şi faţă de dificultăţile pe care le au în domeniul
creşterii animalelor şi cultivării pământului.

În contextul PNDR- Axa 4 LEADER şi a promulgării legii 214/2011 pentru organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor dar şi a nevoii resimţite la nivel local de dezvoltare economică şi susţinere a
antreprenoriatului, APT s-a implicat, prin membrii săi, în înfiinţarea cooperativei agricolă Micul
fermier argeşean.

Comentarii

    Nici un comentariu

Lasati un raspuns

Adresa dvs. de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.