Blog

20 mart.
0

Seminar de educație pentru mediul în Școala Băiculești

Evenimentul propriu-zis a debutat cu prezentarea sit-ului ROSPA 0062 subliniindu-se: speciile deținute de floră și faună, importanța sit-ului, legislația română și europeană privind conservarea sit-ului, domeniile de aplicare a directivelor europene, rezultatele cercetării științifice efectuate până în prezent. În cadrul ...
Citeste mai mult
20 mart.
0

Seminar de educație pentru mediu- Școala Vîlcelele Comuna Merișani

Seminar de educație pentru mediu- Școala Vîlcelele Comuna Merișani În cadrul campaniei de conştientizare asupra importanței comunitare a sitului Lacurile de acumulare de pe Arges, din proiectul Management durabil și conștientizare publică în Situl Natura 2000 ROSPA 0062- Lacuri de ...
Citeste mai mult
20 mart.
0

Management durabil si constientizare publica in Situl Natura 2000 ROSPA 0062- Lacuri de acumulare pe Arges

Titlul proiectului: Management durabil si constientizare publica in Situl Natura 2000 ROSPA 0062- Lacuri de acumulare pe Arges Aplicant: Fundatia Eco- Montan 2000 Contractant in cadrul activitatii de constientizare pentru situl Lacurile de acumulare de pe Arges: Asociatia Partener pentru ...
Citeste mai mult
20 mart.
0

Conservarea Biodiversității  prin  Măsuri  de  Management  și  Promovarea Dezvoltării  Durabile  în  Rezervația Valea Vâlsanului 

Nume  proiect: Conservarea Biodiversității  prin  Măsuri  de  Management  și  Promovarea Dezvoltării  Durabile  în Rezervația Valea Vâlsanului Aplicant: Fundația Eco‐Montan Prestator servicii de informare, publicitate, evenimente, material suport: Asociația Partener pentru Tine Co‐finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu Perioada de implementare: 2013‐ 2015 Fundația Eco‐Montan 2000 și Asociația Partener pentru Tine (APT) au lansat proiectul în cadrul unei conferințe de presă organizată pe 20 decembrie 2013  orele 11.00 ‐14.00 la Hotel Posada din Curtea de Argeș. Cu  acest  prilej,  reprezentanții  instituțiilor  publice,  organizațiilor  și  comunităților  locale  au  discutat  despre potențialul  zonei,  constrângerile  și măsurile  de  protecție  necesare  valorificării  în  condiții  ...
Citeste mai mult
20 mart.
0

Ziua Ariei Protejate ROSPA 0062 Lacurile de acumulare pe raul Arges

Ziua Ariei Protejate ROSPA 0062 Lacurile de acumulare pe raul Arges Locul: Restaurantul Conti din strada Teilor nr.29 Pitesti Data: vineri, 30 august 2013 Ora: 11.00 Organizatori:  Fundatia Eco-Montan 2000 si Asociatia Partener pentru Tine In cadrul evenimentului  vor avea loc : • prezentari si discutii pe marginea problemelor si oportunitatilor Ariei Protejate • expozitie de fotografie ...
Citeste mai mult
20 mart.
0

Saptamana altfel in comuna Merisani

Saptamana altfel in Comuna Merisani
Citeste mai mult
17 mart.
0

Economia sociala, o solutie pentru mediul inconjurator

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului pe piata muncii si integrarea sociala a grupurilor vulnerabile prin sustinerea dezvoltarii structurilor economiei sociale (ES). Obiectivul va fi atins prin infiintarea a 4 structuri de sprijin (centre de resurse) si a 4 ...
Citeste mai mult
17 mart.
0

Soluții integrate pentru probleme sociale și de mediu

Titlul proiectului: Soluții integrate pentru probleme sociale și de mediu Finanțator: Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în oameni!” Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea economiei sociale în România, ca ...
Citeste mai mult
17 mart.
0

Forum de candidati Merisani

Forum de candidaţi Dezbatere între candidaţii la alegerile locale şi cetatenii Comunei Merişani Asociaţia Partener pentru Tine şi Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe au organizat o dezbaterea între candidaţii la funcţia de Primar şi cetăţenii din Comuna ...
Citeste mai mult
17 mart.
0

Societatea despre planificarea fondurilor structurale 2014 -2020

Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale și Asociația Partener pentru Tine cu sprijinul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu au organizat în data de 29 martie 2013 Masa rotundă Societatea despre planificarea fondurilor structurale 2014 -2020. La eveniment au participat reprezentați ai organizațiilor ...
Citeste mai mult
234